ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวช่างศิลปการสร้าง ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านศิลปะลวดลายไทย ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะซ่อมแซมวัง โบสถ์ วิหารเก่าแก่ รวมถึงทำขึ้นใหม่ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ดำเนินการบริหารงานโดย คุณไพฑูรย์ กรรณโม และกลุ่มช่างที่มีประสบการณ์ครบทุกแขนง ผลงานในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา คงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของเรา ชาวช่างศิลปการสร้าง ได้เป็นอย่างดี


ประวัติคุณไพฑูรย์ กรรณโม

คุณไพฑูรย์ กรรณโม เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2499 มีภูมิลำเนาเดิมที่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการบริหารงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวช่างศิลปการสร้าง

ความสำเร็จในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นจากการมองดูคุณปู่เขียนลวดลายทุกวัน (ท่านเป็นช่างแทงหยวก) ด้วยเหตุนี้ ทำให้คุณไพฑูรย์เริ่มมีความสนใจในงานด้านนี้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 จึงได้เริ่มรับจ้างหล่อลายและปั้นลาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 ได้เริ่มรับงานลวดลายไทย จากนั้นก็ยังคงรับงานลักษณะนี้เรื่อยมา และยังโลดแล่นอยู่ในวงการจนถึงปัจจุบันนี้

คุณไพฑูรย์ ถือคติว่า "พยายามทำให้ดีที่สุด ไม่แข่งแย่งใคร ได้เท่าไรเอาเท่านั้น" นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการทำงานที่ว่า ปัญหาและอุปสรรคนั้นมีมากมาย แต่ขอให้เราคิดแล้วเขียน ทำทันที ถ้าไม่สำเร็จก็ถือว่าทดลอง แต่ถ้าสำเร็จก็หัวเราะ จึงทำให้จนถึงปัจจุบันนี้ คุณไพฑูรย์ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย ซึ่งผลงานชิ้นสำคัญๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ศาลพระตรีมูรติเทพและศาลพระพิฆเนศวรหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศาลพระพรหม ณ กรมศุลกากร ศาลากลางน้ำวัดชัยมงคลพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ศาลาการเปรียญวัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร อุโบสถ์วัดเขาคีรีวงศ์ จ.กาญจนบุรี ปั้นลวดลายพระอุโบสถวัดรามเก้า ปั้นหน้าบันพระที่นั่งเจษฏาบดินทร์ และปั้นลวดลายพระ มณฑปในวังวัดพระแก้ว

จากความสำเร็จทั้งหมดนั้น เห็นได้ว่า การทำงานในอาชีพช่างปั้นลวดลายไม่ต้องจบปริญญาใดๆ มา เพียงฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ก็สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดไป และขอให้มีความอดทนเป็นพอ