ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวช่างศิลปการสร้าง ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านศิลปะลวดลายไทย ไม่ว่าจะเป็นการบูรณะซ่อมแซม หรือการทำขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยบริการของเรานั้น มีดังต่อไปนี้

- รับออกแบบโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก
- รับสร้าง ซ่อมแซม ออกแบบ งานศิลปะลวดลายไทย
- รับสร้าง ซ่อมแซม ออกแบบ งานไม้ทุกชนิด เช่น วงกบ ประต, หน้าต่าง และการสร้างบ้านทรงไทยโบราณ
- รับแก้ไขปัญหาฐานราก และโครงสร้างของโบสถ์ วิหาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ และโรงงาน
- รับบูรณะ ซ่อมแซมวัง โบสถ์ วิหาร และบ้านเก่า
- รับปรึกษาปัญหาด้านการต่อเติม ตกแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงในสิ่งก่อสร้างทุกชนิด